ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
SE Model ธุรกิจสร้างฮีโร่...ฮีโร่สร้างธุรกิจ
24-10-2566 เปิดดู : 0 0 หน้า
ผลการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหหรรม ประจำปี พ.ศ. 2564
27-09-2565 เปิดดู : 6 0 หน้า
ผลการดำเนินงานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565
27-09-2565 เปิดดู : 35 0 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03