วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางศศิธร ศรีอุไร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันกองทัพไทยและวันยุทธหัตถี ณ บริเวณศาลากลางบ้าน ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานทั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดชายฝั่งทะเลและเก็บขยะตลอดแนวชายหาด