วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายยุทธพงษ์ แก้วปัน วิศวกรชำนาญการ นางสาวธิดารัตน์ นามณีย์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบ (MIND HERO2567) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บจก. ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน โดยรอบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม เพื่อยกระดับให้เป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567