วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางศศิธร ศรีอุไร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวลลิลทิพย์ นิลประไพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวธนธรณ์ สุขสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ณ ศาลาการเปรียญ วัดโค้งสนามเป้า