วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายยุทธพงษ์ แก้วปัน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และได้เข้าตรวจสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของนางสาวอรทัย ชะอุ่มผา โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน