วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายยุทธพงษ์ แก้วปัน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมการไกล่เกลี่ยเยียวยาระหว่างโรงงานและผู้ร้องเรียน กรณีจากเหตุมีน้ำจากโรงงานไหลซึมไปยังสวนผมไม้หลังโรงงาน โดยทางโรงงานได้แสดงความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าว และได้มอบเงินเยียวยาตามที่ผู้เสียหายประเมิน จากกรณีดังกล่าวกลุ่มผู้เสียหายได้แจ้งว่ารู้สึกพึงพอใจกับค่าเสียหายที่ได้รับและขอบคุณที่โรงงานแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งทางโรงงานได้ขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และจะมีการเร่งปรับปรุงในส่วนที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำรั่วซึมตามคำสั่งของ สอจ.จันทบุรี