วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3  ณ วัดทับนคร หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี