วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวกาญนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมการรองรับการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมการรองรับการแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 ประเด็นกระบวนการผลิตของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ที่มีมาตรฐานการขึ้นทะเบียนนักคัด – นักตัด โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี