วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาววราพร วัชรานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิชยา ธรรมวิริยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเปิดการรับสมัครและคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รอบ 2) ของสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี