-
วันที่ 23 กันยายน 2564
นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกิติพงษ์ ชูกิจสกุณีย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่ “ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี