-
วันที่ 21 กันยายน 2564
นางสาวพิชยา ธรรมวิริยะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาสถานประกอบการ Man-day ที่ 3 ด้านการเงินและบัญชี ร่วมกับทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (แบบเฉพาะราย) ผ่านช่องทาง Online ของผู้ประกอบการ บริษัท พลอยจันท์ เจมส์ จิวเวลรี่ จำกัด