-
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ขอให้สถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือและตัวอย่าง ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ