-
12 พฤษภาคม 64 เวลา 14.00 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ แอคะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับมอบชุด PPE จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC ) จำนวน 50 ชุด และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 120 กล่อง โดยส่งมอบต่อให้ นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป