-
วันที่ 16 เมษายน 2564
นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบเสื้อ PE Gown จำนวน 525 ตัว จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)“GC”เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ใช้ในการปฎิบัติงานในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ พร้อมส่งมอบกำลังใจถึงผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมี นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมส่งมอบชุด PE Gown จาก GC ด้วย