-
วันที่ 11 - 13 เมษายน 2564
เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ นำสิ่งของมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์