-
วันที่? 9? เมษายน 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพร จากนางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี